Holistische Therapie

Bij de holistische therapie gaat men ervan uit dat het geestelijke met het lichamelijke in verbinding staat. Essentieel bij deze therapie is de genezing ofwel heelwording. Dit kan op fysiek, emotioneel, mentaal of geestelijk vlak zijn. Belangrijk is een nauwkeurige diagnose te stellen en dan de juiste behandelwijze af te stemmen op het probleem van de persoon of dier middels bijvoorbeeld de meetinstrumenten Lecher antenne of biosensor.